rnovice Vysokorychlostní internet NIO Vyškov-Kroměříž-Holešov

Vysokorychlostní internet

NIO Vyškov-Kroměříž-Holešov

Projekt podporovaný EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ A MINISTERSTVEM PRŮMYSLU A OBCHODU č.p. CZ.01.4.03/0.0/0.0/19_260/0023550

Cílem projektu je rozšíření moderní, kvalitní a bezpečné infrastruktury, umožňující vysokorychlostní přístup k internetu do lokalit, ve kterých není tento přístup zajištěn a není pravděpodobné, že bude zajištěn tržními mechanismy. Do projektu jsou zahrnuty obce Kojátky/Šardičky, Hlubočany, Terešov, Křižanovice u Vyškova, Kučerov, Moravské Prusy, Zvonovice. Předpokladem je vybudovat gigabitové optické sítě typu PON, které se propojí optickými dálkovými trasami. Projektovaná rychlost připojení koncového uživatele download/upload bude 500 Mbps/100 Mbps, přičemž použitá technologie umožňuje navýšit rychlost až na jednotky Gbps.

Fotografie z výstavby sítě

Aktuální návrh velkoobchodní nabídky ke stažení

Mapa projektované sítě

Vybudováno

Milníky projektu:
Aktuální Stav k 1.5.2023
07/2020 Počátek projektu, založení žádosti o dotaci Vyškov
08/2020 Odevzdání projektové studie MPO
02.2021 Doporučení žádosti o dotaci k financování
02.2021 Výběrové řízení na projekční práce
03.2021 Zahájení projekčních prací
01.2022 Dokončení projekčních prací
02.2022 Výběrové řízení pro generálního dodavatele
04.2022 Uzavření výběrového řízení a výběr generálního dodavatele.
05.2021 Zahájení výstavby sítě
11.2022 Dokončení první etapy. Vybudované trasy intravilán min. 7,4 km, extravilán min. 2 km
03.2023 Dokončení druhé etapy. Vybudované trasy intravilán min. 25,1 km, extravilán min. 7,9 km

Fotografie z výstavby sítě

Projektové práce a výstavba

Intravilán obce:
Kojátky/Šardičky síť aktivní
Hlubočany síť aktivní
Terešov síť aktivní
Křižanovice u Vyškova síť aktivní
Kučerov síť aktivní
Moravské Prusy síť aktivní
Zvonovice síť aktivní
Dálkové trasy – propoje extravilán:
Bohaté Málkovice - Kojátky síť aktivní
Hlubočany – Terešov síť aktivní
Napojení Křižanovice síť aktivní
Lysovice – Kučerov síť aktivní
Lysovice – Zvonovice síť aktivní
Děkujeme tímto všem starostům, majitelům pozemků a správcům sítí, kteří nám vychází vstříc při plánování trasy, a tím získávání územního rozhodnutí.

Otázky a odpovědi

Je jisté, že se projekt realizuje ?

Jak všichni víme jisté jsou jenom daně a smrt. Všichni usilovně pracujeme na tom, abychom projekt zdárně dokončili. Zásadní pro úspěšné dokončení celé akce je financování z dotačního titulu (zatím jsme obdrželi pouze příslib) a to je zase navázáno na včasné dokončení projektových prací. Což znamená získání platného územního rozhodnutí, pro naplánované trasy.

Proč výstavba je dotovaná ?

Výstavba optické sítě pro „řídké osídlení“ , kde je málo zákazníků bez dotace je neekonomická. Podle prvotních propočtů průměrné náklady na připojení jednoho uživatele v projektu vychází až desetkrát více než připojení uživatele v bytovém domě ve městě a až třikrát více než připojení uživatele v rodinném domě. Realitou je, že projekt se může uskutečnit pouze díky dotaci Evropského fondu pro regionální rozvoj a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR.

Může se realizovat projekt pouze částečně ?

Ano, projekt se může realizovat pouze částečně, ale bychom vyhověli podmínkám dotačního titulu můžeme vypustit cca. 4 procenta z celkového počtu přípojných míst, aby nedošlo ke krácení dotace. Půjde zřejmě o ta místa , kde nebude možné získat včas územní rozhodnutí. Například někteří starostové nechtějí si nechat rozkopat obec ať už z objektivních nebo subjektivních důvodů a naši žádost o vybudování sítě nám odmítnou. Z našeho pohledu je to škoda, protože taková příležitost získat na území obce kvalitní datovou síť a výhodné připojení k internetu se nebude opakovat. Samozřejmě obec, která má zasíťované pozemky optikou získává na přitažlivosti hlavně pro nové mladé obyvatele. Důležitost dobrého datového připojení se prokázala i nyní v době karantény, kdy jsou zavedeny home office a distanční vzdělávání. Na druhé straně jsou starostové, správci infrastruktury a zástupci územních celků, kteří nám velice s projektem pomáhají a tímto jim děkujeme.

Jak velký je zásah do mého domu, když se rozhodnu připojit si optický kabel ?

Připojení se realizuje tak, že optický kabel je položený pod zemí až ke zdi domu v místech, kde si uživatel přeje umístit gateway. Pak se stěna domu provrtá (průměr díry cca. 16 mm) a zavleče se mikrotrubička s optickým kabelem a připojí gateway (router), který je napájený 220V. Datové rozvody v domě, zapojení Wifi atd, není součástí projektu a zákazník si jej musí objednat a hradit zvlášť.

Na co potřebuji optiku, když již mám připojení přes WiFi (LTE, Mobil) ?

Připojení optikou je z principu rychlejší a mnohem spolehlivější než WiFi a LTE Mobil. Rychlost zpětného datového kanálu na optice je minimálně 100 Mbps oproti typicky 5 Mbps LTE a 10 Mbps WiFi . To vám umožňuje bezproblémově rychle nahrávat do sítě velké objemy dat (video, fotografie), provozovat videokonference ve vysokém rozlišení. Navíc neomezené datové mobilní tarify jsou dražší než připojení na optice. Pokud v současnosti chcete doma současně sledovat 2 televize v HD rozlišení se záznamem zároveň mít kvalitní domácí datové připojení k Internetu, je v současnosti optika prakticky jediné řešení.

Jaké budou ceny za připojení ?

Předpokládáme , že měsíční poplatky za neomezné připojení k Internetu rychlostí až 200/200 Mbps nebo 500/200 Mbps a televizi Kuki budou obdobné , jako jsou současné ceníkové ceny (viz. infos.cz) . Koncová zařízení u zákazníka nejsou součástí projektu. Zatím není rozhodnuto zda zákazník bude si platit při připojení jednorázovou částku za koncové zařízení gateway (router) nebo jej dodá firma Infos Art, s.r.o. bezplatně a zůstane v majetku firmy, tak jak je současná praxe.

Jaké další služby budou provozované na optické síti ?

Hlavní službou mimo datového připojení k Internetu, která bude nabízená firmou Infos Art, s.r.o je televize Kuki. Ta je nabízena ve výhodném balíčku s internetovým připojením a volitelně telefonem http://www.infos.cz/internet/index.php?id_b=50&id_c=520 . Televize Kuki patří mezi pokročilé internetové platformy a už v základu umožňuje zpětné přehrávání, nahrávání pořadů, videotéku a mnoho dalších funkcí. Dále je možné požádat o bezplatné přidělení telefonního čísla a zavedení VOIP telefonu.

Může vybudované sítě využívat i jiný internetový provider ?

Ano, v podmínkách dotace je zveřejnit velkoobchodní nabídku a umožnit přístup do sítě pro jiné subjekty. Velkoobchodní nabídka bude zveřejněna před dokončením sítě.

Nevyplatí se počkat na vybudování 5G sítě nebo Muskův Starlink?

V současnosti byly uzavřeny aukce na nižší kmitočty 5G sítě v pásmech 700 , 3400, 3600 Mhz . Výstavba 5G sítě je drahá , protože hustota vysílacích bodů je vyšší než v případě např. základnových mobilních stanic nebo LTE. Každý operátor bude pečlivě zvažovat návratnost pro danou lokalitu. Logicky nejdříve se budou stavět 5G sítě v hustěji obydlených oblastech a okolo dálnic a pokud to bude pro operátory ekonomické, přijdou na řadu menší obce. Vzhledem k těmto okolnostem v obcích, kde projekt plánuje vystavění optické síťě, je reálné spuštění 5 G sítě v horizontu osmi a více let a možná také nikdy. Ovšem i lokální 5G vysílače v obci, musí mít dobrou konektivitu k internetu, aby mohly vysílat koncovému uživateli data šířkou pásma ve stovkách Mbps a jsme zpět u připojení optickým kabelem. Starlink je nyní ve fázi výstavby a beta testů. Pokud pomineme fakt, že dosud není známo datum, kdy signál ze Starlinku pokryje ČR (rok 2022 ?) . Dá se předpokládat, že připojení k internetu přes Starlink bude několikanásobně dražší než přes optické vedení. V současnosti je cena za přijímací zařízení 499 USD (cca. 10900.- Kč) a měsíční poplatky 99.- USD (cca. 2180 Kč). Je možné, že cena připojovacího terminálu a měsíční poplatky se budou časem snižovat, ale je málo pravděpodobné, že se sníží 8x , aby byly konkurenceschopné současným cenám připojení na optiku. Problémem může být také ve spolehlivost signálu při husté oblačnosti, který může vypadávat stejně tak jako občas vypadává nebo se zhoršuje kvalita signálu satelitní televize.

Pokud budete mít jakékoli další otázky týkající se projektu neváhejte mne kontaktovat na emailové adrese . Jiří Novotný jin@infos.cz